Tomislav MadžarPredsjednik

Tomislav Madžar
E-mail: madzar.tomislav@gmail.com

Član Suda časti

Danijela Bradamante
Sveučilište u Rijeci
E-mail: dbradamante@uniri.hr

Član Suda časti

Lucija Grubišić
WOLT ZAGREB d.o.o.
E-mail: lucija.grubisic@wolt.com

Galerija

Gallery

© Copyright 2023. Powered by WordPress