Hrvatsko društvo lobista omogućuje učlanjenje i pravnim osobama. Privatne tvrtke i druge organizacije mogu postati naši članovi, a potreba za takvim članstvom pokazala se u zadnjih šest godina djelovanja HDL-a kroz koje su se zaposlenici mnogobrojnih konzultantskih tvrtki, odvjetničkih ureda i PR agencija te pojedinci iz drugih sektora učlanili u HDL. Društvo trenutno broji 80 članova koji su fizičke osobe, a otvaranjem mogućnosti za članstvo pravnim osobama povećavaju se mogućnosti za suradnju na projektima od zajedničkih interesa kao i doprinos formiranju zanimanja lobist koje u Hrvatskoj još nije definirano.

Oblik članstva za pravne osobe podrazumijeva da se tvrtka učlani u HDL kako bi određeni zaposlenici te tvrtke (u nastavku: Tvrtke) imali koristi od godišnjih aktivnosti HDL-a.

Tvrtke se u članstvo prima na isti način kao i individualne članove – uz pravo diskrecije unutar Upravnog odbora HDL-a i dvije pisane preporuke članova HDL-a.

Članstvo za pravne osobe podrazumijeva detaljnu ponudu HDL-a za dva referentna zaposlenika Tvrtke koja se sastoji od popusta na sudjelovanje u našim aktivnostima, pretplate na publikacije HDL-a te velike poslovne mreže. Tvrtka je također upisana u registar korporativnih članova HDL-a koji je javan na našoj web stranici, a referentni zaposlenici Tvrtke dobivaju informacije o radu HDL-a na mjesečnoj bazi putem newslettera i dodatnih obavijesti.

 

Tvrtka plaća članarinu na godišnjoj bazi u iznosu od 3600,00 kn + 400,00 kn (upisnina) ako ima do 10 zaposlenika.

Iznimka je uvedena za upis u 2014. godini za koju će članarina iznositi 3600,00 kn za prvi upis (bez 400,00 kn upisnine).

 

Tvrtka plaća članarinu na godišnjoj bazi u iznosu od 4800,00 kn godišnje + 400,00 kn upisnina ako ima 10 ili više zaposlenika.

Iznimka je također uvedena za 2014. godinu za koju će članarina iznositi 4800,00 kn (bez upisnine).

 

Uplatom članarine, članstvo traje do 31. prosinca godine u kojoj je izvršena uplata.

Tvrtke koje se učlanjuju po prvi puta plaćaju članarinu za tekuću godinu ovisno o broju preostalih mjeseci u toj godini (ako se Tvrtka učlanjuje u lipnju, platit će članarinu za 6 mjeseci, znači do početka sljedeće kalendarske godine. U novoj kalendarskoj godini platit će punu članarinu za tu godinu).

Mjesečni iznos članarine je 300,00 kn za tvrtke s manje od 10 zaposlenika, odnosno 400,00 kn za tvrtke s više od 10 zaposlenika.
Uplatu izvršava Tvrtka na žiro račun HDL-a.

Svaka pravna osoba ima jedan glas na skupštini HDL-a.

Ovlaštena osoba dužna je na prijavnom obrascu potvrditi da nije u stečajnom postupku, da se protiv nje ne vodi sudski proces, nema porezni dug te da nije kažnjavana u prošlosti.

Dva referentna predstavnika Tvrtke će imati značajan popust na aktivnosti HDL-a.
Aktivnosti uključuju:
– međunarodni simpozij HDL-a;
– poslovne ručkove;
– lobističke seminare;
– pravo na javni registar pravnih članova HDL-a;
– newsletter HDL-a;
– korištenje knjižnice HDL-a;
– pretplatu na časopis HDL-a Umijeće lobiranja;
– pristup velikoj poslovnoj mreži.

 

PUNI OPIS ČLANSTVA PRIJAVNICA ZA ČLANSTVO

 

Za sva pitanja i dodatne informacije obratite se tajništvu HDL-a na tajnistvo@hdl.hr ili 01 8896 443

 

Galerija

Gallery

© Copyright 2022. Powered by WordPress